Rozhodli jste se pro výkup automobilu v hotovosti a chcete nejprve zjistit, jaké podstatné náležitosti má mít kupní smlouva, jak postupovat při převodu vozidla a jaké další povinnosti Vám jako prodávajícímu vznikají? V tom případě pokračujte ve čtení tohoto článku, který obsahuje všechny důležité informace, díky kterým pro Vás bude celý proces výkupu snazší a přehlednější.

 

Výkup automobilu v hotovosti z hlediska sepsání kupní smlouvy

Sepsání kupní smlouvy je prvním krokem, který následuje po uzavření dohody mezi prodejcem a kupujícím. Kupní smlouva na vůz musí obsahovat podstatné náležitosti, bez kterých by jinak nebyla kompletní a vy byste si tak mohli při řešení případných sporů uškodit. Je vhodné se dopředu poradit s právníkem, nebo si prohlédnout vzor dostupný na internetu, na jehož pravost se můžete spolehnout.

 

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY:

 • Označení smluvních stran včetně kontaktních údajů.
 • Specifikace vozidla, které je předmětem smlouvy:
  • Technické parametry vozidla, včetně konkrétní značky, typu, modelu a roku výroby, případně vybavení do auta.
  • Detailní popis jeho stavu včetně seznamu všech viditelných vad.
  • Doporučuje se uvést také aktuální stav najetých kilometrů.
 • Dohoda o výši kupní ceny vozu, způsobu a lhůtě splacení.
 • Termín, k jakému kupující nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy.
 • Seznam dokladů a předmětů, které se budou předávat spolu s vozem.
 • Datum uzavření kupní smlouvy včetně podpisu obou smluvních stran.

 

FORMA KUPNÍ SMLOUVY

Zákonem není stanoveno, že musí mít kupní smlouva na automobil písemnou formu, ale pro obě smluvní strany je její uzavření výhodnější, než pouhá ústní dohoda. Smlouvou v písemné podobě je možné předcházet případným sporům a kromě dohodnuté částky je zde i jasně vymezen termín, ke kterému se kupující stává vlastníkem vozu. Ve smlouvě jsou také popsaná práva i povinnosti obou smluvních stran.

 

Evidenční kontrola

 • V rámci evidenční kontroly se zjišťuje, jestli informace uvedené v technickém průkazu souhlasí se skutečným stavem vozu.
 • Prodávající následně obdrží protokol o provedené kontrole, kterou je nutné předložit při převodu vozidla.
 • Evidenční kontrola může být zajištěna prodávajícím i kupujícím a ke dni převodu nesmí být starší, než 30 dnů.

 

Převod vozidla

 • Po podpisu kupní smlouvy a provedení evidenční kontroly své vozidlo prodávající odhlásí na evidenci vozidel:
  • K odhlášení bude potřebovat kupní smlouvu, technický průkaz, osvědčení o registraci a doklad o pojištění.
  • Na evidenci vozidel se převod vozu zapíše do technického průkazu, který spolu s dalšími dokumenty prodávající předá kupujícímu.

 

Zrušení povinného ručení

Prodávající musí také zrušit povinné ručení a havarijní pojištění. Pojistník musí o převodu informovat příslušnou pojišťovnu a k tomuto datu pojištění zaniká. Zrušení se provede na základě předložené kopie technického průkazu, ve kterém je již uveden nový majitel. Podrobný návod, jak provést zrušení povinného ručení.

 

Tip pro Vás: S kupujícím se můžete domluvit, že převod i další náležitosti obstará na základě úředně ověřené plné moci za Vás.

 

Z článku jste zjistili, jaké jsou podstatné náležitosti kupní smlouvy uzavřené při prodeji vozu. Přestože zákonem není stanovena nutnost uzavření smlouvy v písemné podobě, je tato varianta vždy bezpečnější, než ústní dohoda, protože máte důkaz o tom, od jakého data již nejste majitelem vozu a můžete tak předcházet případným sporům. Pokud máte možnost, požádejte právníka o kontrolu smlouvy. Zjistili jste také, proč je nutné provést evidenční kontrolu, zrušit povinné ručení a co je součástí převodu vozidla. Co zajímá Čechy při nákupu zánovního vozu.

 

Nechali byste kupujícího Vašeho vozu, aby veškeré povinnosti, které následují po výkupu vozu, vyřešil za Vás, nebo byste raději úřady i pojišťovnu navštívili sami, abyste měli jistotu, že bylo vše provedeno tak, jak je stanoveno zákonem?

Stanislav Opluštil
Comments are closed.